PRESENTACIÓ

Benvolguts:

En aquest blog, vull retre homenatge a dues persones molt entranyables per a mi i estimades per tothom, el meu avi Carles Mauné i el meu pare Florenci Mauné, músics i compositors figuerencs i catalans.

Es tracta d'un testimoniatge de la prolífica trajectòria musical d'ambdós, el més acurat i documentat possible, alhora que un recull de la seva obra a fi de posar-la a l'abast de tots vosaltres.
Crec que la tasca de recerca dels seus enregistraments i la digitalització de les seves partitures era del tot necessària abans que l'acció del temps pogués destruir tan abundant i preuat material.

D'aquesta manera la seva obra queda a disposició de tothom qui vulgui consultar-la, descarregar-la o fer-ne l'ús apropiat.
Finalment haig de manifestar el meu immens agraïment a tots aquells que han fet que la laboriosa tasca duta a terme, hagi estat molt més planera. Des del primer moment he comptat amb l'ajut i la col·laboració, i el més important, l'alé i l'empenta de molts de vosaltres.

Per tot plegat estic segura que aquest bloc, a banda de ser una important eina de consulta, serà també un vincle interactiu per a tots els que estimem la música i el món sardanístic en especial.

Montserrat Mauné


diumenge, 17 de febrer del 2013

Cobla-orquestra PANAMÀ

L'any 1953, en Carles Mauné i Alay, una vegada dissolta la Cobla-orquestra Antiga Pep , i d'haver fundat i dirigit durant un any l'Orquestra-Jazz MELODIC, va fundar la Cobla-orquestra PANAMÀ, on tocava el tible i la tenora, a més del saxofon i el clarinet.
Aquesta formació fou titular de la "Societat Coral Erato" de Figueres fins l'any 1965, quan Carles Mauné es va jubilar.Any 1953
Cobla-orquestrina de Figueres (també coneguda com PA-NA-MÀ, ignoro la funció dels guions de separació). La pianista, Camil·la Lloret *, una dona prou important a l'història de la música a Figueres, i que sembla extrany que no hi hagi cap biografia seva a la xarxa !
A dalt: Arseni Corsellas i Perxés i Antoni Vidal
A sota: Antoni Barris, Jesús Cano (cantant) i Josep ("Pitu") Túrias
A baix: Carles Mauné i Mauné, Camil·la Lloret i Carles Mauné i Alay (saxo i representant).

* Més informació al blog Sonabé .


1954

Any 1954
Portada del cançoner edtiat per a la temporada 1954-1955.
A dalt: Antoni Barris, Carles Mauné i Alay i Josep ("Pitu") Túrias
A sota: Camil·la Lloret, Jaume Costa (era el vocalista) i Antoni Vidal
A baix: Arseni Corsellas


 Any 1955
14-07-1955, a Saint Hippolite
Fent la Cercavila típica de la Festa Nacional francesa.
En darrer terme, en Carles Mauné i Alay.


Any 1957
A Madrinyà, el 6 d'Agost de 1957.
Darrere: Desconegut, Josep ("Pitu") Túrias i Eusebi Saló
Davant: Antoni Barris, Carles Mauné i Alay i Arseni Corsellas.


Any 1958 (1)
Darrere: Josep ("Pitu") Túrias, Antoni Barris i Daniel Sidrach
Davant: Camil·la Lloret, Jaume Costa, Carles Mauné i Alay i Arseni Corsellas.


Any 1958 (2)
Foto del 24 de Juny de 1958, feta al pati de l'Erato, de Figueres
Darrere: Antoni Barris, Daniel Sidrach, Enric Ferrer, Emili Saló i Eusebi Saló
Davant: Josep ("Pitu") Túrias, Carles Mauné i Alay , Arseni Corsellas, Carles Mauné i Mauné i Eduard Pomés.


Any 1958 (3)
Foto parcial, feta el dia 29 de Juny.
Darrere: Antoni Barris (gairebé no es veu), Daniel Sidrach, Enric Ferrer i Emili Saló
Davant: Arseni Corsellas, Carles Mauné i Mauné i Eduard Pomés.


Any 1959 (1)
D'esquerra a dreta: Arseni Corsellas (saxo); Saló (piano); Carles Mauné i Alay; Ricardo Romero (cantant: germà de Francisco, líder del Conjunt Veracruz); Antoni Barris (trompeta); Josep ["Pitu"] Túrias (bateria) i Daniel Sidrach (trompeta).


Any 1959 (2)
Els mateixos components, el mateix dia, posant sense tocar.Any 1959 (3)
Dues fotos, possiblement del mateix dia, actuant on després hi va haver la Sala "El Quijote", anomenada més tard "El Quixot".


Any 1960
Tocant el dia 1 de Gener a la Societat Erato, de Figueres, local del Carrer Pep Ventura, en el qual hi estaven fixes a l'hivern, i que es trobava on després hi va haver el cinema Savoy, que ara ja no existeix.
Darrere: Emili Saló, Carles Mauné i Alay i Enric Ferrer
Davant: Josep ("Pitu") Túrias, Eduard Pomés, Arseni Corsellas, Ricardo Romero, Antoni Barris i Daniel Sidrach.

Tota aquesta informació la pots trobar al blog d'en Josep Loredo

Més info: Retall de diari Revista Empordà (15-7-99)